Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

MONITOROVANIE TLAČNEJ SILY

Včasnou detekciou opotrebenia strižných častí nástroja Vám náš systém monitorovania lisovacej sily umožní znížiť náklady  a zefektívni výrobu.  Len minimálnym zásahom do elektrickej časti  lisu významnou mierou zmodernizujete svoj výrobný park.  Získate prehľad o priebehu sily lisovania v závislosti od dátumu, času  a vyrobených kusoch na jednotlivom nástroji.
Našou prednosťou je individuálny prístup, ktorého výsledkom je ponuka šitá na mieru, teda podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zákazníka.  Na každý lis navrhujeme optimálne riešenie, nakoľko ponúkame širokú škálu meracích a vyhodnocovacích systémov.  Optimalizáciou nastavenia lisovacej sily, v závislosti od  typu nástroja, významnou mierou prispejeme k zníženiu nákladov na výrobu  (mechanické opotrebovanie stroja , zníženie elektrickej energie).
Náš systém je navrhnutý  z komponentov svetových výrobcov ( SIEMENS, VIPA, WEINTEK ), pretože pri ich výbere sme zohľadnili  pozitívne referencie na zabezpečenie bezporuchového chodu výrobnej prevádzky.
V rámci inštalácie systému monitorovania lisovacej sily  vám zmeriame aktuálnu rovnobežnosť stola lisu a barana lisu,  ako aj kolmosť chodu barana lisu.
Systém je možné aplikovať  na širokú škálu lisov typu H,C od 98kN do 3924kN.
Celková inštalácia zahŕňa:
       - Zmeranie aktuálnej geometrie lisu
       - Inštalácia meracej jednotky
       - Nastavenie systému za pomoci externého meracieho zariadenia
       - Zaškolenie obsluhy
       - Odovzdanie dokumentácie
       - Odovzdanie nainštalovaného zariadenia zákazníkovi
Správnosť parametrov je potrebné pravidelne kontrolovať a to minimálne 1-krát ročne, resp. v závislosti od počtu vyrobených kusov, po dosiahnutí cca každého mil.

TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky